X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

香港地產網 >> 樓盤成交記錄

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-01-14
G 02A
干諾道西168號
450 165 27273 1976-10-01 臨時合約
2021-01-14
G 12
鴨脷洲大街150號
700 1985-01-01 臨時合約
2021-01-14
G 22
藍塘道120號
3600 備忘合約
2021-01-13
G 02
黃泥涌道51號
3900 1964-11-01 臨時合約
2021-01-13
G 15
灣仔道177-179號
11500 1972-09-01 臨時合約
2021-01-13
07-14座商場
G 70G
電氣道233號
215 1986-05-01 樓契
2021-01-12
G B03
兆祥坊1-7號
299 1978-09-01 買賣合約
2021-01-11
CD座
02 31
灣仔道188號
228 1980-10-01 樓契
2021-01-08
G 22
英皇道995-997號
200 1967-10-01 樓契
2021-01-08
G 05
摩羅廟街31-37號
1200 1986-12-01 買賣合約
2021-01-08
東港城商場
G 171
柴灣道111號
95 1983-12-15 買賣合約
2021-01-08
02 06
渣華道18號
250 1994-07-29 樓契
2021-01-07
G 01
永樂街5號
4000 樓契
2021-01-07
G 52
南康街17號
100 200 100 5000 1992-04-01 買賣合約
2021-01-07
03期
G 13
德輔道西271-285號
502 1978-06-15 樓契
2021-01-06
UG A
荷李活道15-19號
9300 2818 33002 1967-01-01 買賣合約
2021-01-06
天悅廣場
01 1061
南康街17號
97 1992-04-01 樓契
2021-01-06
G 05
新成街22號
340 286 11888 1988-01-01 買賣合約
2021-01-06
G 02
英皇道37號
755 94 80319 1992-09-15 樓契
2021-01-06
G
高街27號
1850 買賣合約
近月該區最高成交呎價的樓盤