X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

香港地產網 >> 樓盤成交記錄

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-02-25
G F
香港仔大道18-20號
1372 1979-11-15 樓契
2021-02-25
G C
謝斐道391-407號
4200 1629 1471 25783 1992-01-01 買賣合約
2021-02-24
G A,B
謝斐道404-406號
3800 1985-02-15 買賣合約
2021-02-24
G 11
愛禮街2號
948 319 29718 2000-10-01 樓契
2021-02-24
G 12
英皇道1048-1056號
615 1972-06-15 樓契
2021-02-24
東港城商場
G 171
柴灣道111號
95 1983-12-15 樓契
2021-02-24
02 03
渣華道18號
256 269 196 9517 1994-07-29 買賣合約
2021-02-24
01-03座城市中心
01 80
電氣道233號
758 641 353 11825 1983-04-01 買賣合約
2021-02-24
CD座
01 58
灣仔道188號
90 1980-10-01 備忘合約
2021-02-23
G B03
兆祥坊1-7號
299 1978-09-01 樓契
2021-02-23
天悅廣場
01 1073
南康街17號
118 1992-04-06 買賣合約
2021-02-23
G
新海旁街1A號
800 樓契
2021-02-19
G 08
軒尼詩道432-436號
5980 202 296040 1966-04-01 臨時合約
2021-02-19
02期海怡廣場(東翼)
03 379A
海怡路18A號
188 1994-02-01 樓契
2021-02-19
G B
李寶龍路28-30號
1140 1985-01-05 樓契
2021-02-19
G
新海旁街1A號
800 臨時合約
2021-02-19
銅鑼灣地帶
G B
怡和街1-1L號
8000 1966-01-01 買賣合約
2021-02-19
B
士丹頓街25號
1300 1965-10-01 臨時合約
2021-02-19
G G29
馬寶道62-76號
1968 1981-06-01 買賣合約
2021-02-17
G 02A
干諾道西168號
450 165 27273 1976-10-01 買賣合約
近月該區最高成交呎價的樓盤