X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

離島 住宅|離島最高均價排名|離島最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-04-08 住宅
01期03A座
15 09
迎康街6號
715 572 12500 樓契
2021-04-08 住宅
02期02B座
29 07
迎康街6號
708 453 15629 買賣合約
2021-04-08 住宅
03座
20 D
迎康街1號
890 741 12011 樓契
2021-04-08 住宅
01期碧濤
UG D
大嶼山愉景灣海蜂徑15號
1450 買賣合約
2021-04-08 住宅
02期06座
13 D
大嶼山東涌美東街2號
707 1999-04-01 樓契
2021-04-08 住宅
01期05B座
25 07
迎康街6號
595 378 15741 買賣合約
2021-04-08 住宅
05期頤峰07座菘山閣
09 G
大嶼山愉景灣道19號
710 868 762 8180 1994-09-01 買賣合約
2021-04-08 住宅
05座
21 B
大嶼山東涌海濱路8號
1060 2002-12-01 買賣合約
2021-04-08 住宅
02期映濤軒06座
41 C
大嶼山東涌健東路1號
680 729 560 9328 2004-09-01 買賣合約
2021-04-08 住宅
03期悅濤軒12座海雲天
48 G
大嶼山東涌健東路1號
898 1025 778 8761 2005-09-01 臨時合約
2021-04-08 住宅
04期聽濤軒15座
20 C
大嶼山東涌健東路1號
678 2004-09-01 樓契
2021-04-08 住宅
03期寶峰寶怡閣
03 C
大嶼山愉景灣寶峰徑10號
980 727 630 13480 1988-01-01 買賣合約
2021-04-08 住宅
04期水藍天岸01座
08 E
大嶼山東涌海濱路12號
848 720 575 11778 2002-01-01 買賣合約
2021-04-07 住宅
01期06座
58 C
大嶼山東涌海濱路12號
1000 2002-09-01 樓契
2021-04-07 住宅
02期05座
31 D
大嶼山東涌美東街2號
726 725 538 10014 1999-04-01 樓契
2021-04-07 住宅
01 B
大嶼山梅窩碼頭路13號
340 1992-10-01 樓契
2021-04-07 住宅
02
大嶼山梅窩大地塘54號
470 買賣合約
2021-04-07 住宅
02期01B座
11 11
迎康街6號
538 381 14121 樓契
2021-04-07 住宅
02期畔峰H05座觀景樓
05 B
大嶼山愉景灣畔山徑15號
530 606 8746 1985-09-15 樓契
2021-04-07 住宅
03期悅濤軒09座
18 A
大嶼山東涌健東路1號
968 2004-09-01 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤