X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 商業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-04-12 商業
11 A
沙浦道31-35號
913 850 680 10749 1981-09-01 樓契
2021-04-12 商業
09 12
科學館道9號
3180 1991-07-01 買賣合約
2021-04-12 商業
07 06A
加連威老道100號
995 634 15694 1982-08-01 樓契
2021-04-12 商業
13 131
彌敦道570-572號
500 1975-01-02 樓契
2021-04-12 商業
20 02
長沙灣道650號
1315 臨時合約
2021-04-12 商業
39
創業街15號
20160 買賣合約
2021-04-12 商業
05 10
上海街28號
303 223 158 13587 1994-09-15 買賣合約
2021-04-12 商業
13 08
漆咸圍2-4號
208 1981-01-05 買賣合約
2021-04-12 商業
13 09
長裕街11號
454 1995-01-01 買賣合約
2021-04-12 商業
07 01-03,05-12,15,16
偉業街108號
17180 1995-05-01 買賣合約
2021-04-09 商業
08 C
基隆街184-190號
368 1967-01-01 樓契
2021-04-09 商業
02 86
馬頭圍道37-39號
100 2001-12-01 備忘合約
2021-04-08 商業
02
新填地街352號
300 買賣合約
2021-04-08 商業
A座
07 02
馬頭圍道39號
485 1210 888 4008 1982-12-01 樓契
2021-04-08 商業
23 01,02
上海街433號
630 963 646 6542 1992-02-01 樓契
2021-04-08 商業
08 01
諾士佛臺4-5號
470 1990-06-15 買賣合約
2021-04-08 商業
09 A
廟街249-251號
486 1978-03-01 樓契
2021-04-08 商業
06 A08
荔枝角道888號
2942 買賣合約
2021-04-08 商業
06 A07
荔枝角道888號
2432 買賣合約
2021-04-08 商業
10 A
彌敦道749號
438 1982-08-15 買賣合約
近月該區最高成交呎價的樓盤