X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 商業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-09-09 商業
08 F,G
海濱道133號
6150 樓契
2021-09-09 商業
05 04
花園街2-16號
198 159 1983-10-01 買賣合約
2021-09-09 商業
11 111
彌敦道570-572號
528 1975-01-02 買賣合約
2021-09-09 商業
13 E-G
民樂街23號
6108 1992-02-15 買賣合約
2021-09-09 商業
A座
08 14
馬頭圍道39號
1088 1982-12-01 樓契
2021-09-09 商業
13 01
五芳街10號
758 1995-01-01 樓契
2021-09-09 商業
06 C
宏光道8號
187 買賣合約
2021-09-09 商業
17 H
敬業街55號
900 樓契
2021-09-08 商業
16 11
長裕街11號
460 1995-08-01 臨時合約
2021-09-08 商業
10 A
棉登徑30號
670 1984-12-01 臨時合約
2021-09-08 商業
06 602
麼地道67號
1800 1981-01-01 樓契
2021-09-08 商業
12 06
麼地道62號
1817 1981-01-01 樓契
2021-09-08 商業
01 B
太子道西354號
720 臨時合約
2021-09-07 商業
12 05
漆咸道南45-51號
1150 1982-10-01 樓契
2021-09-07 商業
20
漆咸道南37-43號
15000 10880 1994-10-01 買賣合約
2021-09-07 商業
20 06
渡船街28號
530 1995-06-01 樓契
2021-09-07 商業
11 D
敬業街55號
1008 樓契
2021-09-07 商業
06 02
諾士佛臺9號
430 469 330 1992-09-01 買賣合約
2021-09-07 商業
18 10
通菜街1A-1L號
238 1984-01-01 買賣合約
2021-09-07 商業
01-11 A
沙浦道31-35號
300 1981-09-01 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤