X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 商業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2022-08-18 商業
11 D
觀塘道368號
1231 樓契
2022-08-18 商業
07 06
麼地道62號
1520 1981-03-15 樓契
2022-08-18 商業
32 B
駿業街52-56號
2385 1995-01-05 樓契
2022-08-18 商業
05
新填地街288-290號
560 800 1978-11-15 買賣合約
2022-08-17 商業
G 09
宏開道16號
350 1994-01-02 臨時合約
2022-08-17 商業
07 20
梳士巴利道3號
426 1969-01-01 重登樓契
2022-08-17 商業
07 20
梳士巴利道3號
426 1969-01-01 重登合約
2022-08-17 商業
02 13
彌敦道582-592號
588 1979-10-01 買賣合約
2022-08-17 商業
12
加拿分道25-31號
6500 1976-07-01 臨時合約
2022-08-17 商業
06 02
砵蘭街340-342號
500 1975-01-12 臨時合約
2022-08-16 商業
16 A,B
上海街688-690號
830 1984-10-01 樓契
2022-08-16 商業
10 B
上海街688-690號
370 1984-10-01 樓契
2022-08-16 商業
A座
07 09
馬頭圍道39號
1360 1982-12-01 樓契
2022-08-16 商業
08 04
梳士巴利道3號
1448 1969-01-01 買賣合約
2022-08-12 商業
04 07
渡船街28號
280 1995-06-01 樓契
2022-08-12 商業
16 02
山東街47-51號
1343 樓契
2022-08-12 商業
19 D
巧明街95號
1230 2858 2009 1992-10-01 買賣合約
2022-08-12 商業
05 11
漆咸道南87-105號
190 224 182 1982-08-01 樓契
2022-08-12 商業
22 05
花園街2-16號
197 159 1983-10-01 買賣合約
2022-08-12 商業
19 B
上海街682號
293 1994-11-15 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤