X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 工業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-09-09 工業
09 08,09
鶴園東街4號
1822 1987-11-01 買賣合約
2021-09-09 工業
05 05
觀塘道320-322號
235 樓契
2021-09-09 工業
10 10
觀塘道320-322號
568 買賣合約
2021-09-09 工業
B座
13 07 07
興業街16-18號
592 2215 1980-10-01 樓契
2021-09-09 工業
09 09
宏照道25號
460 971 831 1986-04-15 買賣合約
2021-09-09 工業
08
長沙灣道889號
5080 1995-12-01 樓契
2021-09-09 工業
25 13
必發道128號
288 樓契
2021-09-09 工業
28 15,16
永康街77號
1686 1984-06-15 樓契
2021-09-09 工業
10 15
成業街15-17號
303 484 1980-08-01 樓契
2021-09-08 工業
G,M
觀塘道330號
3280 1991-04-01 樓契
2021-09-08 工業
B座
01 16
宏冠道6號
288 622 453 1989-03-01 樓契
2021-09-08 工業
11 01
六合街23號
568 1997-08-01 買賣合約
2021-09-08 工業
B座
05 14
青山道489-491號
938 1876 1982-03-01 樓契
2021-09-08 工業
A座
06 08
民樂街21號
900 1585 1264 1986-11-01 買賣合約
2021-09-08 工業
05 06
常悅道20號
550 1058 1987-05-15 樓契
2021-09-08 工業
15 10
創業街36號
512 765 509 1995-03-01 樓契
2021-09-08 工業
12 08
成業街11號
1188 1990-01-01 買賣合約
2021-09-08 工業
G A
偉業街170號
1480 962 1982-02-01 樓契
2021-09-08 工業
B座
11 08
開源道55號
868 1586 1318 1985-08-01 臨時合約
2021-09-07 工業
14 J
駿業街60號
545 1980-12-01 備忘合約
近月該區最高成交呎價的樓盤