X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 舖|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-03-04
G A
太子道西218-220A號
4028 1968-01-01 臨時合約
2021-03-04
02 S23
亞皆老街83號
91 1963-07-12 買賣合約
2021-03-04
02 105
漆咸道南87-105號
190 191 109 9948 1982-08-01 樓契
2021-03-04
聯邦地下街
01 102
青山道469號
101 1993-08-01 樓契
2021-03-03
01 73
漆咸道南87-105號
76 80 46 9500 1982-08-01 買賣合約
2021-03-03
G 03
白楊街1A-1B號
600 1994-01-01 買賣合約
2021-03-03
02 105
漆咸道南87-105號
190 191 109 9948 1982-08-01 備忘合約
2021-03-03
06 F.P.
佐敦道37S-37T號
125 1957-08-01 樓契
2021-03-03
01 16
譚公道22號
180 1977-01-01 備忘合約
2021-03-03
02 218
譚公道22號
190 1977-01-01 備忘合約
2021-03-03
深之都
01 145
長沙灣道226-242號
70 26 26923 1977-12-01 樓契
2021-03-03
G
馬頭圍道336號
1560 臨時合約
2021-03-02
01期
G G25B01
彌敦道688號
2430 1982-06-01 買賣合約
2021-03-02
06 F.P.
佐敦道37S-37T號
125 1957-08-01 備忘合約
2021-03-02
G A
啟德道54-56號
2404 買賣合約
2021-03-02
深之都
01 210
長沙灣道226-242號
74 1977-12-01 臨時合約
2021-03-01
G A
鴨寮街85號
2500 買賣合約
2021-03-01
G
上海街194號
1860 470 39574 1966-12-01 買賣合約
2021-03-01
G 13
窩打老道16-24A號
428 1978-07-15 買賣合約
2021-03-01
G 01
基隆街13-15號
3130 837 37395 1976-11-01 臨時合約
近月該區最高成交呎價的樓盤