X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 舖|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-04-12
G
啟德道32號
1962 買賣合約
2021-04-12
G 06
彌敦道760號
2000 757 467 26420 1973-07-01 買賣合約
2021-04-12
03 T144
漆咸道南61-65號
50 1961-02-01 買賣合約
2021-04-12
G A,B
太平道4號
9480 1971-08-31 臨時合約
2021-04-12
W-Z座
G 05G
德民街36-60號
50 1978-04-01 樓契
2021-04-12
W-Z座
G 05G
德民街36-60號
50 1978-04-01 買賣合約
2021-04-09
G,M
上海街102號
1800 買賣合約
2021-04-09
G,M
上海街102號
1800 買賣合約
2021-04-09
B 75
馬頭圍道37-39號
390 306 12745 1982-12-01 買賣合約
2021-04-09
G C
桂林街121-125號
4380 樓契
2021-04-09
G 03
上海街42-46號
918 101 90891 1992-09-01 買賣合約
2021-04-09
G 02
上海街42-46號
600 101 59406 1992-09-01 買賣合約
2021-04-09
03 08
元州街334號
160 1981-04-15 備忘合約
2021-04-09
03 07
元州街334號
200 1981-04-15 備忘合約
2021-04-08
G
青山道247號
2220 930 23871 樓契
2021-04-08
G C
吳松街93-103號
2910 735 39592 1963-01-01 買賣合約
2021-04-08
深之都
02 137
長沙灣道226-242號
72 1977-12-01 樓契
2021-04-08
G,M D01
亞皆老街40-46號
650 1961-10-13 樓契
2021-04-08
G,M D01
亞皆老街40-46號
650 1961-10-13 備忘合約
2021-04-08
02期
01 76,77
晏架街73-81號
135 468 329 2885 1980-08-01 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤