X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 舖|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2022-01-18
G 02
靠背壟道151號
770 2004-01-01 樓契
2022-01-18
G M01
漢口道19-21號
3638 1960-05-17 買賣合約
2022-01-18
深之都
02 95,96
長沙灣道226-242號
106 1977-12-01 樓契
2022-01-17
03 05
青山道76-82號
102 113 66 1982-01-07 買賣合約
2022-01-17
G
福榮街97號
5060 買賣合約
2022-01-14
03 325
開源道68號
438 1986-08-01 樓契
2022-01-14
G A
通菜街248-250號
3398 1221 1986-08-01 樓契
2022-01-14
G
南角道58號
2418 樓契
2022-01-14
G 07
柯士甸道55-73號
3320 656 1976-08-23 買賣合約
2022-01-14
G 08
柯士甸道55-73號
5800 買賣合約
2022-01-14
01 172
彌敦道530-538號
329 1969-01-01 買賣合約
2022-01-14
G
馬頭涌道53號
1422 樓契
2022-01-14
聯邦地下街
B 57A
青山道469號
28 1993-08-01 臨時合約
2022-01-13
G A
長寧街19-25號
1650 1977-11-15 樓契
2022-01-13
深之都
01 129,130
長沙灣道226-242號
150 1977-01-12 買賣合約
2022-01-12
G J
牛頭角道3號
3300 1971 1745 1984-11-01 臨時合約
2022-01-12
G 01
大南街228號
2400 買賣合約
2022-01-11
G B
長沙灣道1-5號
1280 1966-01-01 樓契
2022-01-11
G
馬頭圍道452號
1040 買賣合約
2022-01-11
G C01
廣東道802-812號
241 1983-04-15 買賣合約
近月該區最高成交呎價的樓盤