X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

新界區 舖|新界區最高均價排名|新界區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2021-03-04
東亞商場
G A101C
德士古道36-60號
2530 1981-01-06 樓契
2021-03-04
G
新屋村52A號
445 樓契
2021-03-04
G G08
青山公路青山灣段387號
760 1981-12-01 臨時合約
2021-03-04
G
南山
680 買賣合約
2021-03-04
購物商場
03 3151
葵富路7-11號
470 1990-03-01 買賣合約
2021-03-04
G 20C
鳳琴街22號
1515 1983-12-15 買賣合約
2021-03-03
啟豐商場
G 34
湖翠路138號
530 485 268 10928 1992-03-01 買賣合約
2021-03-03
G
北圍13號
300 買賣合約
2021-03-03
東亞商場
01 A254
德士古道36-60號
23 1981-06-01 買賣合約
2021-03-03
G
嶺仔236號
570 買賣合約
2021-03-03
G
上攸田村120號
200 樓契
2021-03-02
慧安購物商場
01 B58
毓雅里9號
115 120 61 9625 1994-05-01 樓契
2021-03-02
G
坑口93號
552 買賣合約
2021-03-02
G 62
聯捷街1號
185 116 58 15948 1993-09-01 買賣合約
2021-03-01
L21
天瑞路88號
2390 2002-12-01 買賣合約
2021-03-01
01 70
青海圍2號
124 64 40 19453 1982-01-01 買賣合約
2021-03-01
G G10
安群街1號
4900 1982-12-01 樓契
2021-03-01
慧安購物商場
01 S77
毓雅里9號
85 1994-05-01 樓契
2021-03-01
G G23
屯喜路2號
1638 1997-09-01 臨時合約
2021-03-01
G
掃管笏村一區296號
600 買賣合約
近月該區最高成交呎價的樓盤