X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

一手樓新盤 - 日出康城

日出康城

熱售 住宅

  • 項目地址:[將軍澳- 將軍澳] 康城路1號

  • 網址:www.marini.com.hk

  • 發展商:會德豐地產

  • 最近地鐵站:港鐵康城站

  • 小學校網:95

  • 中學校區:西貢區

  • 總座數:1

  • 單位總數:647

  • 單位總層數:第3座(3A)及第3座(3B) : 61層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓)

  • 關鍵日:預計2021年第4季

圖片 平面圖
鳥瞰圖 停車場 立面圖 位置圖 其它 虛擬圖 佈局圖 規劃圖
02期領凱10座左翼08(LALBLCRARBRCRD) 02期領凱10座左翼09-68(LALBLCRARBRCRD) 02期領凱10座左翼69(LALBLCRARBRCRD) 02期領凱09座左翼08(LALBLCLDRARB RC RD) 02期領凱09座左翼09-38(LALBLCLDRARBRCRD) 02期領凱09座左翼39-71(LALBLCLDRARBRCRD) 02期領凱09座左翼72(LALBLCLDRARBRCRD) 02期領凱11座左翼08(LALBLCLDRARBRC) 02期領凱11座左翼09-26(LALBLCLDRARBRC) 02期領凱11座左翼28-65(LALBLCLDRARBRC) 02期領凱11座左翼66(LALBLCRARBRC) 03期緻藍天01座鑽岸03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸05-21(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸23-39(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸40-45(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸47-66(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤05-21(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤23-40(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤41-45(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤47-66(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰05-20(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰21(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰22-30(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰32-59(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天05座晶巒03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天05座晶巒05-59(LALBLCLDRARBRCRD) 04A期晉海 01A座02(ABCDEF) 04A期晉海 01A座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 01A座30(ABCDE) 04A期晉海 01A座31-46(ABCDEF) 04A期晉海 01A座47(ABCDEF) 04A期晉海 01A座48(ABCD) 04A期晉海 01A座49(ABCD) 04A期晉海 01A座50-51(ABCD) 04A期晉海 01A座52(ABC) 04A期晉海 01A座53(ABC) 04A期晉海 01B座02(ABCDEF) 04A期晉海 01B座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 01B座30(ABCDE) 04A期晉海 01B座31-46(ABCDEF) 04A期晉海 01B座47(ABCDEF) 04A期晉海 01B座48(ABCD) 04A期晉海 01B座49(ABCD) 04A期晉海 01B座50-51(ABCD) 04A期晉海 01B座52(ABC) 04A期晉海 01B座53(ABC) 04A期晉海 02A座02(ABCDEF) 04A期晉海 02A座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 02A座30(ABCDE) 04A期晉海 02A座31-49(ABCDEF) 04A期晉海 02A座50(ABCDEF) 04A期晉海 02A座51(ABCD) 04A期晉海 02A座52(ABCD) 04A期晉海 02A座53(ABC) 04A期晉海 02A座55(ABC) 04A期晉海 02B座02(ABCDEF) 04A期晉海 02B座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 02B座30(ABCDE) 04A期晉海 02B座31-49(ABCDEF) 04A期晉海 02B座50(ABCDEF) 04A期晉海 02B座51(ABCD) 04A期晉海 02B座52(ABCD) 04A期晉海 02B座53(ABC) 04A期晉海 02B座55(ABC) 04B期晉海II 03A座02(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座30(ABCDE) 04B期晉海II 03A座31-52(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座53(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座55(ABCD) 04B期晉海II 03A座56(ABCD) 04B期晉海II 03B座02(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座30(ABCDE) 04B期晉海II 03B座31-52(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座53(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座55(ABCD) 04B期晉海II 03B座56(ABCD) 04B期晉海II 05A座02(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座30(ABCDE) 04B期晉海II 05A座31-56(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座57(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座58(ABCD) 04B期晉海II 05A座59(ABCD) 04B期晉海II 05B座02(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座30(ABCDE) 04B期晉海II 05B座31-56(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座57(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座58(ABCD) 04B期晉海II 05B座59(ABCD) 05A期MALIBU 01A座06(ABCD) 05A期MALIBU 01A座07-15(ABCD) 05A期MALIBU 01A座17-26(ABCD) 05A期MALIBU 01A座27-43(ABCD) 05A期MALIBU 01A座46-58(ABCD) 05A期MALIBU 01A座59-70(ABCD) 05A期MALIBU 01A座71(ABCD) 05A期MALIBU 01B座06(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座07-15(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座17-26(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座59-70(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座71(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座06(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座07-15(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座17-26(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座59-69(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座70(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座06(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座07-15(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座17-26(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座59-69(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座70(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座06(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座07-26(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座59-66(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座67(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座06(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座07-26(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座59-66(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座67(ABCDE) 06期LP6 01座02(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座03(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座05-12(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座15-23(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座25-40(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座42-62(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座63(ABCDEFG) 06期LP6 01座65-67(ABCDEFG) 06期LP6 01座68(ABC) 06期LP6 02座02(ABCDEFGHJ) 06期LP6 02座03-40(ABCDEFGHJ) 06期LP6 02座42-58(ABCDEFGH) 06期LP6 02座59(ABCDEFG) 06期LP6 02座60-63(ABCDEFG) 06期LP6 02座65(ABCDEF) 06期LP6 02座66-67(ABCDEF) 06期LP6 02座68(ABCD) 06期LP6 03座02(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座03-21(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座23-40(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座42-65(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座66(ABCDEFG) 06期LP6 05座02(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座03-21(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座23-40(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座42-65(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座66(ABCDEFGHJK) 08期SEA TO SKY 01座05(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 01座06-31(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 01座19(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 01座33-60(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座05(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座06-39(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座41-60(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座61-67(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座05(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座06-39(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座41-60(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座61-68(ABCDEFGHJ) 10期LP10 T01A座01(ABCDE) 10期LP10 T01A座02-21(ABCDE) 10期LP10 T01A座23-32(ABCDE) 10期LP10 T01A座33-41(ABCDE) 10期LP10 T01A座42-49(ABCDE) 10期LP10 T01A座51(AB) 10期LP10 T01A座52(AB) 10期LP10 T01A座53,55(AB) 10期LP10 T01B座01(ABCD) 10期LP10 T01B座02-21(ABCD) 10期LP10 T01B座23-32(ABCD) 10期LP10 T01B座33-41(ABCD) 10期LP10 T01B座42-49(ABCD) 10期LP10 T01B座51(AB) 10期LP10 T01B座52(AB) 10期LP10 T01B座53,55(AB) 10期LP10 T02A座01(ABCDE) 10期LP10 T02A座02-21(ABCDE) 10期LP10 T02A座23-33(ABCDE) 10期LP10 T02A座35-42(ABCDE) 10期LP10 T02A座43-50(ABCDE) 10期LP10 T02A座52(AB) 10期LP10 T02A座53-57(AB) 10期LP10 T02A座58,59(AB) 10期LP10 T02B座01(ABCDEF) 10期LP10 T02B座02-21(ABCDEF) 10期LP10 T02B座23-33(ABCDEF) 10期LP10 T02B座35-42(ABCDEF) 10期LP10 T02B座43-50(ABCDEF) 10期LP10 T02B座52(ABC) 10期LP10 T02B座53-57(ABC) 10期LP10 T02B座58,59()
消耗表
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
共找到條信息
單位 實用(呎) 售價(萬) 呎價(萬) 最後成交價(萬) 最後成交呎價(萬) 成交日期 狀態
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
成交信息
成交記錄 成交分析
臨約日期
共找到條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
原件下載
價單追蹤(48) 銷售安排 (6) 售樓書(1) 成交記錄(1)
你可能喜歡的 更多>