X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

一手樓新盤 - 日出康城

日出康城

熱售 住宅

 • 項目地址:[將軍澳- 將軍澳] 康城路1號

 • 網址:www.seatosky.hk

 • 發展商:長江實業

 • 小學校網:95

 • 中學校網:西貢區

 • 總座數:3

 • 單位總數:1422

 • 單位總層數:第1座:54層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓及54樓)
  第2座:60層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓)
  第3座:61層(不設4樓、13樓、14樓、24樓、34樓、44樓、54樓及64樓)
  第1座32樓為庇護層,第2及3座17樓及40樓為庇護層。

 • 關鍵日:預計2022年第1季

圖片 平面圖
鳥瞰圖 停車場 立面圖 位置圖 其它 虛擬圖 佈局圖 規劃圖
02期領凱10座左翼08(LALBLCRARBRCRD) 02期領凱10座左翼09-68(LALBLCRARBRCRD) 02期領凱10座左翼69(LALBLCRARBRCRD) 02期領凱09座左翼08(LALBLCLDRARB RC RD) 02期領凱09座左翼09-38(LALBLCLDRARBRCRD) 02期領凱09座左翼39-71(LALBLCLDRARBRCRD) 02期領凱09座左翼72(LALBLCLDRARBRCRD) 02期領凱11座左翼08(LALBLCLDRARBRC) 02期領凱11座左翼09-26(LALBLCLDRARBRC) 02期領凱11座左翼28-65(LALBLCLDRARBRC) 02期領凱11座左翼66(LALBLCRARBRC) 03期緻藍天01座鑽岸03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸05-21(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸23-39(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸40-45(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天01座鑽岸47-66(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤05-21(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤23-40(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤41-45(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天02座翠堤47-66(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰05-20(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰21(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰22-30(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天03座珀峰32-59(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天05座晶巒03(LALBLCLDRARBRCRD) 03期緻藍天05座晶巒05-59(LALBLCLDRARBRCRD) 04A期晉海 01A座02(ABCDEF) 04A期晉海 01A座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 01A座30(ABCDE) 04A期晉海 01A座31-46(ABCDEF) 04A期晉海 01A座47(ABCDEF) 04A期晉海 01A座48(ABCD) 04A期晉海 01A座49(ABCD) 04A期晉海 01A座50-51(ABCD) 04A期晉海 01A座52(ABC) 04A期晉海 01A座53(ABC) 04A期晉海 01B座02(ABCDEF) 04A期晉海 01B座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 01B座30(ABCDE) 04A期晉海 01B座31-46(ABCDEF) 04A期晉海 01B座47(ABCDEF) 04A期晉海 01B座48(ABCD) 04A期晉海 01B座49(ABCD) 04A期晉海 01B座50-51(ABCD) 04A期晉海 01B座52(ABC) 04A期晉海 01B座53(ABC) 04A期晉海 02A座02(ABCDEF) 04A期晉海 02A座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 02A座30(ABCDE) 04A期晉海 02A座31-49(ABCDEF) 04A期晉海 02A座50(ABCDEF) 04A期晉海 02A座51(ABCD) 04A期晉海 02A座52(ABCD) 04A期晉海 02A座53(ABC) 04A期晉海 02A座55(ABC) 04A期晉海 02B座02(ABCDEF) 04A期晉海 02B座03-28(ABCDEF) 04A期晉海 02B座30(ABCDE) 04A期晉海 02B座31-49(ABCDEF) 04A期晉海 02B座50(ABCDEF) 04A期晉海 02B座51(ABCD) 04A期晉海 02B座52(ABCD) 04A期晉海 02B座53(ABC) 04A期晉海 02B座55(ABC) 04B期晉海II 03A座02(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座30(ABCDE) 04B期晉海II 03A座31-52(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座53(ABCDEF) 04B期晉海II 03A座55(ABCD) 04B期晉海II 03A座56(ABCD) 04B期晉海II 03B座02(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座30(ABCDE) 04B期晉海II 03B座31-52(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座53(ABCDEF) 04B期晉海II 03B座55(ABCD) 04B期晉海II 03B座56(ABCD) 04B期晉海II 05A座02(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座30(ABCDE) 04B期晉海II 05A座31-56(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座57(ABCDEF) 04B期晉海II 05A座58(ABCD) 04B期晉海II 05A座59(ABCD) 04B期晉海II 05B座02(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座03-28(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座30(ABCDE) 04B期晉海II 05B座31-56(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座57(ABCDEF) 04B期晉海II 05B座58(ABCD) 04B期晉海II 05B座59(ABCD) 05A期MALIBU 01A座06(ABCD) 05A期MALIBU 01A座07-15(ABCD) 05A期MALIBU 01A座17-26(ABCD) 05A期MALIBU 01A座27-43(ABCD) 05A期MALIBU 01A座46-58(ABCD) 05A期MALIBU 01A座59-70(ABCD) 05A期MALIBU 01A座71(ABCD) 05A期MALIBU 01B座06(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座07-15(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座17-26(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座59-70(ABCDE) 05A期MALIBU 01B座71(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座06(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座07-15(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座17-26(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座59-69(ABCDE) 05A期MALIBU 02A座70(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座06(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座07-15(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座17-26(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座59-69(ABCDE) 05A期MALIBU 02B座70(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座06(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座07-26(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座59-66(ABCDE) 05A期MALIBU 03A座67(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座06(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座07-26(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座27-43(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座46-58(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座59-66(ABCDE) 05A期MALIBU 03B座67(ABCDE) 06期LP6 01座02(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座03(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座05-12(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座15-23(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座25-40(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座42-62(ABCDEFGHJK) 06期LP6 01座63(ABCDEFG) 06期LP6 01座65-67(ABCDEFG) 06期LP6 01座68(ABC) 06期LP6 02座02(ABCDEFGHJ) 06期LP6 02座03-40(ABCDEFGHJ) 06期LP6 02座42-58(ABCDEFGH) 06期LP6 02座59(ABCDEFG) 06期LP6 02座60-63(ABCDEFG) 06期LP6 02座65(ABCDEF) 06期LP6 02座66-67(ABCDEF) 06期LP6 02座68(ABCD) 06期LP6 03座02(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座03-21(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座23-40(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座42-65(ABCDEFGHJKLM) 06期LP6 03座66(ABCDEFG) 06期LP6 05座02(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座03-21(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座23-40(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座42-65(ABCDEFGHJKLMN) 06期LP6 05座66(ABCDEFGHJK) 08期SEA TO SKY 01座05(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 01座06-31(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 01座19(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 01座33-60(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座05(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座06-39(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座41-60(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 02座61-67(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座05(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座06-39(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座41-60(ABCDEFGHJ) 08期SEA TO SKY 03座61-68(ABCDEFGHJ) 10期LP10 T01A座01(ABCDE) 10期LP10 T01A座02-21(ABCDE) 10期LP10 T01A座23-32(ABCDE) 10期LP10 T01A座33-41(ABCDE) 10期LP10 T01A座42-49(ABCDE) 10期LP10 T01A座51(AB) 10期LP10 T01A座52(AB) 10期LP10 T01A座53,55(AB) 10期LP10 T01B座01(ABCD) 10期LP10 T01B座02-21(ABCD) 10期LP10 T01B座23-32(ABCD) 10期LP10 T01B座33-41(ABCD) 10期LP10 T01B座42-49(ABCD) 10期LP10 T01B座51(AB) 10期LP10 T01B座52(AB) 10期LP10 T01B座53,55(AB) 10期LP10 T02A座01(ABCDE) 10期LP10 T02A座02-21(ABCDE) 10期LP10 T02A座23-33(ABCDE) 10期LP10 T02A座35-42(ABCDE) 10期LP10 T02A座43-50(ABCDE) 10期LP10 T02A座52(AB) 10期LP10 T02A座53-57(AB) 10期LP10 T02A座58,59(AB) 10期LP10 T02B座01(ABCDEF) 10期LP10 T02B座02-21(ABCDEF) 10期LP10 T02B座23-33(ABCDEF) 10期LP10 T02B座35-42(ABCDEF) 10期LP10 T02B座43-50(ABCDEF) 10期LP10 T02B座52(ABC) 10期LP10 T02B座53-57(ABC) 10期LP10 T02B座58,59()
消耗表
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
共找到條信息
單位 實用(呎) 售價(萬) 呎價(萬) 最後成交價(萬) 最後成交呎價(萬) 成交日期 狀態
待售中 銷售中 暫停銷售 已售
列表 表格
推薦代理
 • 譚凱婷 (助理營業經理) S-181046
  寶琳站‧新都城六分店

  監管局放盤編號:XG14980(由代理提供)

成交信息
成交記錄 成交分析
臨約日期
共找到條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價
原件下載
價單追蹤(46) 銷售安排 (5) 售樓書(5) 成交記錄(1)
你可能喜歡的 更多>