X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

香港區 舖|香港區最高均價排名|香港區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2023-09-21
G
歌賦街12號
468 買賣合約
2023-09-20
B座
G 23
卑路乍街35A號
93 1981-10-15 買賣合約
2023-09-20
07-14座商場
G 95,96
電氣道233號
1880 1986-05-01 樓契
2023-09-19
G B
英皇道901-907號
1200 1977-06-15 買賣合約
2023-09-18
G 10
筲箕灣東大街62-74號
450 1982-04-01 樓契
2023-09-15
G
東邊街1A號
2300 樓契
2023-09-14
G 05
告士打道264-269號
4180 1350 1966-06-01 樓契
2023-09-12
02 S124
謝斐道509號
85 1966-10-01 買賣合約
2023-09-12
G 28
德輔道西259-269號
100 1965-10-01 臨時合約
2023-09-12
01 162,162A
小西灣道18號
170 1993-01-01 樓契
2023-09-12
G 10
筲箕灣東大街62-74號
450 1982-04-01 買賣合約
2023-09-11
G 12
英皇道321-333號
600 1959-01-01 買賣合約
2023-09-06
G 11
薄扶林道64-68號
145 1979-11-15 買賣合約
2023-09-05
01-03座城市中心
B 262
電氣道233號
42 1986-05-01 買賣合約
2023-09-05
G,CL,RF
皇后大道西240號
2625 樓契
2023-09-05
G
皇后大道西238號
2625 樓契
2023-09-05
02 S112
謝斐道509號
50 1967-01-01 樓契
2023-09-05
01-03座城市中心
B 304
電氣道233號
35 1986-05-15 買賣合約
2023-09-04
02 S112
謝斐道509號
50 1967-01-01 備忘合約
2023-08-31
01 1090
南康街17號
98 1992-04-01 重登合約
近月該區最高成交呎價的樓盤