X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 商業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2023-05-30 商業
19 03
白加士街56號
346 234 151 1997-05-01 樓契
2023-05-30 商業
03 A
宋皇臺道62-68號
735 臨時合約
2023-05-29 商業
15 13
嘉蘭圍5-11號
173 1981-09-01 樓契
2023-05-29 商業
18
彌敦道575號
2860 買賣合約
2023-05-29 商業
15 04
廣東道582-588號
280 1981-04-15 買賣合約
2023-05-25 商業
02 232
彌敦道582-592號
150 1979-10-15 樓契
2023-05-25 商業
02 231
彌敦道582-592號
380 1979-10-15 樓契
2023-05-25 商業
18 D
海濱道133號
2138 買賣合約
2023-05-25 商業
22 A05
荔枝角道888號
2720 買賣合約
2023-05-24 商業
G 04
宏開道16號
330 1994-01-02 樓契
2023-05-24 商業
22 E02
成業街10號
850 臨時合約
2023-05-24 商業
21
崇安街18號
110 1993-07-01 買賣合約
2023-05-23 商業
01 B
九龍城道62-64號
693 1029 1991-12-01 買賣合約
2023-05-23 商業
08 B
彌敦道749號
988 1038 848 1982-08-01 買賣合約
2023-05-23 商業
08 C
彌敦道749號
900 838 684 1982-08-15 買賣合約
2023-05-23 商業
16 14
漆咸道南87-105號
118 1982-08-15 樓契
2023-05-23 商業
07 06
長沙灣道266-268號
165 1983-05-01 樓契
2023-05-23 商業
07 06
長沙灣道266-268號
165 1983-05-01 重登合約
2023-05-23 商業
10 C
廣東道900-904號
152 1984-07-15 樓契
2023-05-23 商業
新高登電腦廣場
01 07
元州街85-95號
220 182 91 1978-07-15 買賣合約
近月該區最高成交呎價的樓盤