X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 商業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2023-02-06 商業
10 B
杉樹街33號
400 678 517 1991-05-01 樓契
2023-02-06 商業
03
上海街137-139號
360 1976-01-01 買賣合約
2023-02-06 商業
01 01
麼地道75號
100 1982-02-01 樓契
2023-02-06 商業
05 15
麼地道63號
1020 1023 1981-06-01 樓契
2023-02-06 商業
A座
12 E,F
偉業街38號
3631 買賣合約
2023-02-06 商業
B座
05 D01
偉業街38號
1261 買賣合約
2023-02-06 商業
07 26
臨樂街19號
595 1020 757 1993-01-01 買賣合約
2023-02-03 商業
16 03
西洋菜南街1A號
320 1984-04-15 樓契
2023-02-03 商業
16 03
西洋菜南街1A號
320 1984-04-15 臨時合約
2023-02-03 商業
06 A
吳松街147號
200 1994-12-15 樓契
2023-02-03 商業
06 A
吳松街147號
200 1994-12-15 買賣合約
2023-02-03 商業
07 722
梳士巴利道3號
230 1969-01-01 樓契
2023-02-03 商業
06 09
上海街28號
360 413 291 1994-09-15 樓契
2023-02-03 商業
02 242
彌敦道582-592號
307 1979-10-15 買賣合約
2023-02-02 商業
11 D
漆咸道南67-71號
680 1975-07-01 樓契
2023-02-02 商業
SEAPOWER TWR
22 09
科學館道1號
1800 1994-12-01 買賣合約
2023-02-02 商業
01,02 A
德昌里2號
3398 1994-11-01 樓契
2023-02-01 商業
22 04
上海街433號
435 510 342 1992-02-01 買賣合約
2023-01-31 商業
01 A,B
上海街399-401號
1100 樓契
2023-01-31 商業
東京銀座
17 14
彌敦道607號
380 1966-01-01 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤