X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 工業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2024-06-20 工業
RF B
大有街14號
250 1965-03-01 樓契
2024-06-20 工業
A座
11 13
高輝道17號
968 1988-11-15 買賣合約
2024-06-19 工業
12 G
彩虹道192-198號
1100 3100 1970-01-01 買賣合約
2024-06-19 工業
05 09
宏照道25號
215 971 831 1986-01-01 樓契
2024-06-19 工業
06 A01
馬頭角道40號
1200 1970-11-01 樓契
2024-06-19 工業
23 08
鴻圖道42號
392 1996-02-01 臨時合約
2024-06-18 工業
02 02
通州街111號
117 買賣合約
2024-06-18 工業
06 09
成業街19-21號
340 1987-06-01 樓契
2024-06-18 工業
18 02
大南西街1018號
1615 樓契
2024-06-18 工業
16 05
合桃街9號
203 樓契
2024-06-18 工業
G 01A,01B
五芳街26號
280 1979-02-15 臨時合約
2024-06-17 工業
02,FR 03
巧明街117號
888 1994-01-01 樓契
2024-06-17 工業
18 01
大南西街1018號
1612 樓契
2024-06-17 工業
09 14
鶴園東街4號
810 1987-11-01 買賣合約
2024-06-17 工業
09 09
荔枝角道808號
845 1985-02-01 買賣合約
2024-06-17 工業
G LGV04
長沙灣道926號
256 買賣合約
2024-06-17 工業
G LGV05
長沙灣道926號
256 買賣合約
2024-06-17 工業
G LGV03
長沙灣道926號
256 買賣合約
2024-06-14 工業
05 09
宏照道25號
215 971 831 1986-01-01 臨時合約
2024-06-14 工業
02座
04,RF K
觀塘道460-470號
913 1979-03-15 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤