X
同意接收HKEA及其伙伴的通訊及宣傳。
尚無賬戶? 註冊
已有賬戶? 登入
當你註冊,即代表你同意我們的 使用條款私隱政策
保存成功
TOP

九龍區 工業|九龍區最高均價排名|九龍區最高成交總數排名|成交

成交記錄
 • 地       區:
 • 登記日期:
 • 用       途:
 • 登記類別:
 • 售       價:
  全部 <400萬 400-600萬 600-800萬 800-1,000萬 >1,000萬
 • 實用面積:
  全部 <400' 400-600' 600-800' 800-1200' >1200'
 • 樓       層:
 • 室       號:
日期 物業類別 地址 價格(萬) 建面(呎) 實面(呎) 呎價 落成日期 登記類別 詳情 筍盤
2024-02-22 工業
12 05
鶴園東街3號
425 2713 1985-12-01 買賣合約
2024-02-22 工業
10 F
六合街8號
1628 4096 3025 1982-06-01 樓契
2024-02-22 工業
A座
08 09
啟祥道26號
435 1987-06-01 樓契
2024-02-22 工業
08 E
元州街265-271號
800 2840 1963-03-01 買賣合約
2024-02-21 工業
03 B09
長裕街2號
195 1976-12-01 買賣合約
2024-02-21 工業
21 05
雙喜街7號
210 379 1983-09-15 買賣合約
2024-02-21 工業
06 03
大有街34號
400 759 542 1996-01-01 買賣合約
2024-02-21 工業
03 05
開源道55號
683 3690 2841 1985-08-15 樓契
2024-02-21 工業
03座
05 S03
觀塘道448-458號
200 665 1979-09-15 樓契
2024-02-21 工業
05,RF 11
宏開道17號
480 1987-06-01 買賣合約
2024-02-21 工業
02座
13,RF F02
觀塘道460-470號
480 1979-03-15 買賣合約
2024-02-21 工業
01 B
青山道704號
1760 1980-12-15 買賣合約
2024-02-21 工業
01 C
青山道704號
1620 1980-12-15 買賣合約
2024-02-20 工業
G L05
鶴園東街4號
360 1987-01-11 樓契
2024-02-20 工業
G 07
啟祥道9號
3232 1987-10-01 樓契
2024-02-20 工業
A座
05 06
民樂街21號
1168 2922 2329 1986-11-01 買賣合約
2024-02-20 工業
A座
08 09
啟祥道26號
435 1987-06-01 備忘合約
2024-02-19 工業
19
鴻圖道35號
4300 買賣合約
2024-02-19 工業
07 02
宏照道25號
460 969 829 1986-04-01 樓契
2024-02-19 工業
14 06
偉業街139-141號
100 1097 1988-01-15 樓契
近月該區最高成交呎價的樓盤